RSS

Magtulungan Tayo – Topic for Week#23: (Bayanihan)

19 Aug

Ang lahat ay susuungin natin
Kahit anong unos ang dumating
Ang magkaisa sa adhikain
Ito ang nais kong iparating

Ang kawang-gawa para sa bayan
Nagdudulot ng tuwa at saya
Sa kahit anong pamamaraan
Ang pagbibigay tulong sa iba

Ang tanging nais ay maging buo
Ano man’g kulay, ano man’g lahi
At ang pakikipagkapwa-tao
Bayanihang walang pinipili

Nag-iisa lang ang ating mundo
Magsimula sa’kin, sa’yo, tayo

photo: http://angonorizal.weebly.com/carlos-botong-francisco.html

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 19, 2012 in poetry

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: